Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYCIECZKA TECHNICZNO-INTEGRACYJNA DO BERLINA (04.06.2015)

DOIIB zaprasza członków Izby wraz z osobą towarzyszącą 

na wycieczkę techniczno-integracyjną do Berlina,

która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2015 r. 

Ramowy program wycieczki:

05.00    odjazd autokaru z Wrocławia. Zbiórka na parkingu przy Wzgórzu Andersa od strony Akademii Ekonomicznej. Jeżeli będą zainteresowani, istnieje możliwość zabrania uczestników wycieczki z Legnicy – godz. 6.00 – 6.15 (miejsce zbiórki zostanie podane później)

10.00 – 12.00  przyjazd do Berlina. Zwiedzanie z przewodnikiem lotniska Templehof (ok. 2 godz.)

12.00 – 14.00  zwiedzanie Berlina autokarem (ok. 2 godz.)

14.00 – 18.00  czas wolny do dyspozycji uczestników

18.00    odjazd autokaru do Wrocławia, przyjazd – ok. 23.00

 

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 25 maja 2015 r.

na adres szkolenia@doiib.test.sisms.pl 

lub przekazywać telefonicznie: 71 337 62 56, 71 337 62 30.

W zgłoszeniu prosimy podać adres zamieszkania, datę urodzenia oraz numer telefonu kontaktowego.

O wpisaniu na listę uczestnikow wycieczki decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w wycieczce wraz z programem zwiedzania jest bezpłatny. W autokarze będzie serwowana kawa i herbata, natomiast wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

Ze względu na ponoszone przez DOIIB koszty, w przypadku rezygnacji z wyjazdu, będziemy Państwu wdzięczni za niezwłoczne przekazanie tej informacji na podany wyżej adres mailowy lub telefonicznie.