Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wycieczka techniczna na Stadion Miejski EURO 2012 we Wrocławiu

DOIIB zaprasza Członków Izby na bezpłatną wycieczkę techniczną na Stadion MIejski EURO 2012 we Wrocławiu, która odbędzie się 9 grudnia 2011 r. (piątek) w godz. 13.00-15.00.

Szczegółowy program i warunki uczestnictwa znajdują się w zakładce SZKOLENIA I KONFERENCJE-szkolenia i konferencje DOIIB.