Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

19 października, 2022 | admin ll

WYCIECZKA TECHNICZNA DO DREZNA (29.10.2022)

DOIIB zaprasza czynnych Członków Izby na wycieczkę techniczną do Drezna, która odbędzie się 29 października 2022 r. (sobota)

Program wycieczki

05:30                 Zbiórka uczestników na parkingu we Wrocławiu przy Wzgórzu Andersa od strony Uniwersytetu Ekonomicznego

05:45                 Wyjazd autokarem do Drezna

09:00-09:15     Przybycie do Drezna

09:30                 Spotkanie z przedstawicielem Fundacji „Stiftung Frauenkirche Dresden” architektem Dipl.-Ing. Thomas Gottschlich

09:30-12:00     Zwiedzanie kościoła „Frauenkirche” (barokowy kościół odbudowany po zjednoczeniu Niemiec), podczas zwiedzania przewidziano pokaz filmowy i wykład

12:00-12:15     Przejście pieszo do Zwinger, Glockenspielpavillon

12:15                 Spotkanie z Panem Kai-Uwe Beger, Zwingerbaumeister, Kierownikiem Działu HB7 Państwowego Przedsiębiorstwa Saksonia Zarządzanie Nieruchomościami i Budowami (Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement); wizyta placu budowy na dziedzińcu (ok. 30 min.)

13:00                 Przejście do Zwingerbauhütte (Zwingerbauhütte jest to miejsce, które zostało zorganizowane przez administrację państwowa dla przeprowadzania renowacji i konserwacji drezdeńskiego Zwingera); w Zwingerbauhütte będziemy mieli możliwość zapoznać się z rzemiosłem kamieniarskim oraz pracami restauratorskimi

13:45-14:00     Zakończenie spotkania w Zwinger

14:00-15:30     Do wyboru na miejscu:

  • przejście na most Blaues Wunder (most o ciekawym schemacie statycznym, wybudowany pod koniec XIX wieku ze stali zlewnej) albo:
  • czas wolny

15:30-17:00     Czas wolny

17:00-17:30     Zbiórka i wyjazd powrotny autokarem do Wrocławia

Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Zaproszenie na wycieczkę obejmuje osobę towarzyszącą (pełnoletnią).

Zgłoszenia – koniecznie z podaniem numeru telefonu komórkowego – przyjmowane są do dnia 24 października 2022 r. pod adresem: szkolenia@doiib.test.sisms.pl

W autokarze – podczas postojów – będzie serwowana kawa i herbata, natomiast wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

Ze względu na ponoszone przez DOIIB koszty w przypadku rezygnacji z wyjazdu będziemy Państwu wdzięczni za niezwłoczne przekazanie tej informacji na podany wyżej adres mailowy.

O wpisaniu na listę uczestników wycieczki decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA!! Wprowadzenie ograniczeń związanych z COVID-19 może spowodować odwołanie wycieczki.