Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wycieczka techniczna do Afrykarium we Wrocławiu (22.06.2022)

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza Członków Izby na:

  • wycieczkę techniczną do AFRYKARIUM Wrocław, organizowaną w ramach obchodów
    XX-lecia DOIIB
  • spotkanie z  Laureatem Konkursu Inżynier Roku 2015, autorem projektu konstrukcji AFRYKARIUM dr inż. Maciejem Yanem Minchem
  • zwiedzanie obiektu, w tym części technologicznej

Organizator:              Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uczestnicy:                 Członkowie DOIIB

Termin:                       22.06.2022 (środa) godz. 15.00

Program wycieczki:

15.00-15.15 Rejestracja przy Biurze Obsługi Klienta (wejście główne ZOO Wrocław)

15.15-15.30   Indywidualne przejście z wejścia głównego do sali konferencyjnej w AFRYKARIUM

15.30-16.00   Prezentacja projektu i realizacji budowy AFRYKARIUM (dr inż. Maciej Yan Minch)

16.00-18.00   Zwiedzanie Afrykarium z dr inż. M.Y. Minchem  i przewodnikiem z ZOO oraz zwiedzanie pomieszczeń technologicznych z technologiem

  • Liczba miejsc ograniczona
  • Izba nie zapewnia dojazdu

Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w wycieczce z podaniem numeru członkowskiego najpóźniej do 15.06.2022 r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną: dos@doiib.test.sisms.pl