Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYCIECZKA NA UKRAINĘ

WYCIECZKA NA UKRAINĘ

 
Oddział Gorzowski SARP zaprasza na organizowaną ośmiodniową (27.04 – 04.05.2019) wycieczkę architektoniczną szlakiem polskich korzeni po zachodniej Ukrainie. Wycieczka rozpoczyna się we Lwowie wieczorem 27 kwietnia. Cena wycieczki wynosi 1400,00 zł. W programie przewidziane jest zwiedzanie m.in. Lwowa, Stanisławowa, Czerniowców, Kamieńca Podolskiego, Zbaraża, Krzemieńca, oraz zamków słynnej Złotej Podkowy Lwowskiej: Oleska, Złoczowa, Podhorców. W planach przewidziany jest również rejs statkiem po Dniestrze. Są jeszcze wolne miejsca. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.gorzow.sarp.org.pl/aktualnosci/wycieczka-na-ukraine

Program wycieczki – w załączeniu.