Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA ENERGOOSZCZĘDNEGO W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII I PRZEPISÓW PRAWA (05.11.2015)

W czwartek 5 listopada br. we Wrocławskim Parku Przemysłowym odbędzie się szkolenie nt.

 

WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA ENERGOOSZCZĘDNEGO

W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII I PRZEPISÓW PRAWA

 

 

Szczegółowa informacja o szkoleniu znajduje się w pliku do pobrania.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.