Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WSPÓLNE STANOWISKO UCZESTNIKÓW FORUM INŻYNIERSKIEGO 2011

Podczas obrad Forum Inżynierskiego DOIIB, którego obrady odbyły się 7 września 2011 r. w Polanicy, uczestnicy obrad wypracowali wspólne stanowisko w sprawie ujednolicenia interpretacji przepisów kpa, prawa budowlanego i innych przepisów związanych z  budownictwem. W dyskusji, która była podstawą przygotowania zwięzłego sprawozdania i wniosków z tych obrad, wzięli udział: Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  Wojewódzki i Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego oraz dyrektorzy Wydziałów Architektoniczno-Budowlanych z Wrocławia i prawie wszystkich  powiatów Dolnego Śląska, a także przedstawiciele tych instytucji z Katowic i Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Forum Budownictwa. Wśród aktywnych dyskutantów byli również: Przewodniczący Rad ośmiu Izb Okręgowych Inżynierów Budownictwa, Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, Prawnicy z PIIB oraz DOIIB i liczni delegaci na Okręgowe Zjazdy DOIIB.
Jak co roku przedstawiamy obszerne sprawozdanie z ciekawej i pożytecznej dyskusji, które można traktować jako wspólne stanowisko uczestników obrad w sprawach interpretacji aktualnych przepisów budowlanych.
Zachęcamy do lektury tego dokumentu, który jest załączony do niniejszej informacji. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny w rozwiązywaniu różnych problemów, z którym inżynierowie budownictwa i pracownicy urzędów muszą się zmagać na co dzień. Już dziś zapraszamy na kolejne jesienne Forum Inżynierskie w roku 2012, które odbędzie się we Wrocławiu i będzie okazją do podsumowania 10-letniej działalności DOIIB.