Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WSPÓLNE STANOWISKO SAMORZĄDÓW W SPRAWIE PLANÓW DEREGULACJI

Polska Izba Inżynierów Budownictwa wraz z innymi samorządami i stowarzyszeniami wystosowała wspólne wystąpienia w sprawie założeń do projektu ustawy z dnia 27. września 2012 r. w sprawie ułatwienia dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych oraz  co do procedury zainicjowanych zmian z zakresu Prawa budowlanego. W załączeniu przekazujemy stosowne pisma w tej sprawie i zachęcamy do ich lektury oraz wyrażania swoich poglądów w tych sprawach, które będą pomocne w toku dalszych prac PIIB nad opiniowaniem proponowanych regulacji prawnych.