Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WROCŁAWSKA POLITYKA MOBILNOŚCI

Departament Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego we Wrocławiu zaprasza zainteresowanych polityką transportową Wrocławia na seminarium dyskusyjne dotyczące projektu dokumentu „Wrocławska Polityka Mobilności”.

 

Seminarium odbędzie się dnia 9 maja 2013r. o godz. 16.00 w Sali Secesyjnej Ratusza, ul. Sukiennice 9.

 

Na seminarium zostaną przedstawione opinie ekspertów na temat projektu oraz planowana jest otwarta dyskusja. Celem spotkania jest zebranie opinii i wniosków od wszystkich zainteresowanych mieszkańców, instytucji pozarządowych i organizacji.

 

Zachęcamy Członków DOIIB do udziału w tym seminarium.