Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Tomasz Nolbrzak

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOS/BO/0195/20

Numer uprawnień:

LBS/096/WBKb/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Wykonujemy:
- stany surowe obiektów
- elementy żelbetowe
- płyty fundamentowe
- montaż prefabrykatów

Zajmujemy się również Generalnym Wykonawstwem

mgr inż. Tomasz Nolbrzak

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOS/BO/0195/20

Numer uprawnień:

LBS/096/WBKb/19

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Wykonujemy:
- stany surowe obiektów
- elementy żelbetowe
- płyty fundamentowe
- montaż prefabrykatów

Zajmujemy się również Generalnym Wykonawstwem