Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Roman Woźnica

Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: sanitarna, sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/2474/01

Numer uprawnień:

68/00/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Dyrektor Realizacji w firmie TKT engineering sp. z o.o.

mgr inż. Roman Woźnica

Branża główna: sanitarna
Branża dodatkowa: sanitarna, sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/2474/01

Numer uprawnień:

68/00/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Dyrektor Realizacji w firmie TKT engineering sp. z o.o.