Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Robert Wysocki

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0264/21

Numer uprawnień:

DOŚ/0292/PBE/21

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

mgr inż. Robert Wysocki

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0264/21

Numer uprawnień:

DOŚ/0292/PBE/21

Rodzaj uprawnień:

do projektowania