Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Piotr Tokarczyk

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0272/22

Numer uprawnień:

DOŚ/0091/PBS/22

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

Firma WT Instalprojekt oferuje usługi:

1) Wykonywanie operatów wodnoprawnych.
2) Wykonywanie zgłoszeń wodnoprawnych.
3) Przygotowywania dokumentacji technicznej - branża sanitarna w zakresie:
₋ Projektów instalacji wod-kan
₋ Projektów instalacji centralnego ogrzewania,
- Projekty kotłowni i węzłów cieplnych,
₋ Projektów wentylacji i klimatyzacji,
₋ Projektów instalacji gazowych,
₋ Projektów przyłączy wod-kan, gazowych i ciepłowniczych.
₋ Projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Projektów sieci gazowych i ciepłowniczych
- Projektów technologicznych w zakresie branży sanitarnej (instalacje do odzysku wody, instalacje oczyszczania ścieków, instalacje uzdatniania wody, instalacje odzysku ciepła).

mgr inż. Piotr Tokarczyk

Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/0272/22

Numer uprawnień:

DOŚ/0091/PBS/22

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

Firma WT Instalprojekt oferuje usługi:

1) Wykonywanie operatów wodnoprawnych.
2) Wykonywanie zgłoszeń wodnoprawnych.
3) Przygotowywania dokumentacji technicznej - branża sanitarna w zakresie:
₋ Projektów instalacji wod-kan
₋ Projektów instalacji centralnego ogrzewania,
- Projekty kotłowni i węzłów cieplnych,
₋ Projektów wentylacji i klimatyzacji,
₋ Projektów instalacji gazowych,
₋ Projektów przyłączy wod-kan, gazowych i ciepłowniczych.
₋ Projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Projektów sieci gazowych i ciepłowniczych
- Projektów technologicznych w zakresie branży sanitarnej (instalacje do odzysku wody, instalacje oczyszczania ścieków, instalacje uzdatniania wody, instalacje odzysku ciepła).