Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Paweł Wesołowski

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0001/13

Numer uprawnień:

58/DOŚ/12

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Świadczę usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego, konsultingu inżyniersko-technicznego, sprawowaniu funkcji inżyniera kontraktu, prowadzenia kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, przeprowadzania studiów i analiz inżyniersko-technicznych poprzedzających inwestycje budowlane, czynności związanych z fazą przygotowawczą inwestycji budowlanych w tym pomocy w uzyskiwaniu stosownych decyzji i pozwoleń oraz ocenie i analizie ofert dotyczących inwestycji budowlanych na rzecz zlecającego, doradztwa i czynności związanych z przygotowaniem przetargów w zakresie technicznych aspektów inwestycji budowlanych, nadzoru technicznego, w tym czynności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynowaniu czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, koordynacji inwestycji budowlanej.

mgr inż. Paweł Wesołowski

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0001/13

Numer uprawnień:

58/DOŚ/12

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Świadczę usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego, konsultingu inżyniersko-technicznego, sprawowaniu funkcji inżyniera kontraktu, prowadzenia kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, przeprowadzania studiów i analiz inżyniersko-technicznych poprzedzających inwestycje budowlane, czynności związanych z fazą przygotowawczą inwestycji budowlanych w tym pomocy w uzyskiwaniu stosownych decyzji i pozwoleń oraz ocenie i analizie ofert dotyczących inwestycji budowlanych na rzecz zlecającego, doradztwa i czynności związanych z przygotowaniem przetargów w zakresie technicznych aspektów inwestycji budowlanych, nadzoru technicznego, w tym czynności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynowaniu czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, koordynacji inwestycji budowlanej.