Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Michał Frukacz

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0298/16

Numer uprawnień:

DOŚ/0029/WBKb/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Michał Frukacz

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0298/16

Numer uprawnień:

DOŚ/0029/WBKb/16

Rodzaj uprawnień:

do kierowania