Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Łukasz Skrzypek

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0322/15

Numer uprawnień:

201/DOŚ/15

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

mgr inż. Łukasz Skrzypek

Branża główna: elektryczna
Branża dodatkowa: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0322/15

Numer uprawnień:

201/DOŚ/15

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania