Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Łukasz Kozłowski

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa

Numer członkowski:

DOS/BO/0372/10

Numer uprawnień:

32/DOŚ/10

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Kierownik ds. realizacji z ponad 15-letnim doświadczeniem specjalizujący się w nadzorze i
koordynacji inwestycji budowlanych:
Dzięki bardzo dobrej organizacji pracy, samodyscyplinie, łatwości nawiązywania kontaktów
prowadzone przeze mnie projekty są zawsze ukończone w terminie, utrzymane są w reżimie
kosztowym sam proces odbioru inwestycji przebiega płynie i bez poprawek.
https://www.linkedin.com/in/lukasz-kozlowski-bpmsolid11/

mgr inż. Łukasz Kozłowski

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa

Numer członkowski:

DOS/BO/0372/10

Numer uprawnień:

32/DOŚ/10

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Kierownik ds. realizacji z ponad 15-letnim doświadczeniem specjalizujący się w nadzorze i
koordynacji inwestycji budowlanych:
Dzięki bardzo dobrej organizacji pracy, samodyscyplinie, łatwości nawiązywania kontaktów
prowadzone przeze mnie projekty są zawsze ukończone w terminie, utrzymane są w reżimie
kosztowym sam proces odbioru inwestycji przebiega płynie i bez poprawek.
https://www.linkedin.com/in/lukasz-kozlowski-bpmsolid11/