Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Artur Koliński

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0234/07

Numer uprawnień:

27/DOŚ/06

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń od 2006 roku

mgr inż. Artur Koliński

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0234/07

Numer uprawnień:

27/DOŚ/06

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń od 2006 roku