Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Bartosz Majtyka

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0252/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Jestem inżynierem budownictwa z doświadczeniem w prowadzeniu robót budowlanych. Oferuję swoje usługi jako kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonuje kontrole okresowe budynków i ich części. Oferuję też wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.

inż. Bartosz Majtyka

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0252/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Jestem inżynierem budownictwa z doświadczeniem w prowadzeniu robót budowlanych. Oferuję swoje usługi jako kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonuje kontrole okresowe budynków i ich części. Oferuję też wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.