Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WIZYTA PREZESA PIIB W IZBIE DOLNOŚLĄSKIEJ

Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Andrzej Roch Dobrucki przybył w dniu 27 lutego 2013 r. na Politechnikę Wrocławską z okazji powołania go do Konwentu Wydziału Budownictwa  Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.
Pomimo bardzo napiętego oficjalnego programu wizyty i wielu oficjalnych spotkań w Politechnice Wrocławskiej  Prezesa Andrzeja Dobruckiego,  udało się zorganizować z nim robocze spotkanie członków wszystkich organów DOIIB w siedzibie Izby przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.
Wystąpienie Pana Andrzeja Dobruckiego dotyczyło wielu ważnych działań Krajowej Rady PIIB dotyczących współpracy z przedstawicielami władz państwowych i parlamentu oraz innymi samorządami i stowarzyszeniami w zakresie tworzenia nowych przepisów budowlanych, w tym Kodeksu Budowlanego oraz przygotowywanej nowelizacji Prawa budowlanego.  Ożywioną dyskusję wywołały dość kontrowersyjne zapisy w najnowszej wersji zmian w ustawie Prawo budowlane, które mogą bardzo negatywnie wpłynąć na jakość wykonywania zawodu zaufania publicznego przez przyszłych inżynierów budownictwa. Opinia  izby w tej sprawie jest  stanowcza i poparta dobrymi argumentami,  lecz często nie jest uwzględniana. Prezes PIIB przyznał, że głos izby w tej i innych kwestiach dotyczących tworzenia prawa przez parlament  jest niekiedy niesłusznie postrzegany jako lobbowanie w interesie środowiska inżynierów, co utrudnia merytoryczną dyskusję w komisjach sejmowych.  Omawiano różne scenariusze możliwych działań izby w tej sprawie. Poruszano również sprawy związane z potrzebą zmian w istniejących regulaminach funkcjonowania izby, które pozwoliłyby na skuteczniejszą realizację zadań statutowych.  Omawiano kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem członków izby oraz rosnącą potrzebą korzystania z pomocy prawnej przez różne organy izby, pomimo uczestnictwa przez nie w wielu szkoleniach.  Zbliżające się wybory delegatów w okręgach wywołały dyskusję dotyczącą  odpowiedzialności wybranych delegatów za sprawy izby. Częste są przypadki  absencji delegatów na zjazdach okręgowych i mała aktywność członków organów izby, wybranych spośród tych delegatów.  Spotkanie trwało prawie trzy godziny i odbyło się w atmosferze rzeczowej i przyjaznej rozmowy ludzi zatroskanych o sprawy bieżące i przyszłość Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.