Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WE WROCŁAWIU O UTRZYMANIU I OKRESOWYCH KONTROLACH OBIEKTÓW

Rada DOIIB organizuje kolejne spotkanie szkoleniowe dla Członków Izby, którego temat powinien zainteresować każdego inżyniera budownictwa.

Doświadczony wykładowca i praktyk oraz znakomity specjalista w dziedzinie prawa budowlanego – Pan mgr inż. Wiesław Bocheńczyk – przedstawi zagadnienia praktyczne i prawne związane z utrzymaniem oraz okresowymi kontrolami obiektów budowlanych.

Spotkanie będzie też okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń inżynierów wykonujących okresowe przeglądy różnych obiektów.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 r. (piątek) w godz. 9.30-15.30 w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5 we Wrocławiu (rejon Hali Stulecia – Park Szczytnicki).

 

Program szkolenia zamieszczony jest w załączniku do niniejszej komunikatu.

 

Sala konferencyjna jest dość pojemna, ale ze względów organizacyjnych (catering itp.) prosimy wszystkich chętnych o zgłoszenie udziału w szkoleniu faksem: 71/337-62-40, telefonicznie: 71/337-62-56 lub pocztą elektroniczną: szkolenia@doiib.test.sisms.pl  najpóźniej do 26 czerwca 2012r.

O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.