Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI 2/2020 ODWOŁANY

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju w dniu 29 października 2020r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (https://www.piib.org.pl) podjęła uchwałę w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocławiu zawiadamia, że zostaje tym samym odwołany egzamin pisemny w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa planowany na dzień 4 grudnia 2020 roku oraz egzaminy ustne planowane w dniach 6 grudnia 2020r. – 14 stycznia 2021r.

Zainteresowani otrzymają stosowne zawiadomienia droga pocztową. Kolejne informacje dotyczące przeprowadzenia egzaminu w sesji jesiennej zostaną podane na stronie doiib.test.sisms.pl w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju.