Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WARUNKI ORGANIZACYJNE I FINANSOWE DZIAŁANIA UCZESTNIKÓW INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Izba Projektowania Budowlanego wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa organizują w dniach 9-10 czerwca 2016 r. w Józefowie konferencję pt. „ Warunki organizacyjne i finansowe działania uczestników inwestycji budowlanych”. W czasie trwania Konferencji przewidziane są 3 panele tematyczne:

 

Panel I – Perspektywy inwestycyjne lat 2016 – 2020
1.    Preferencje inwestycyjne Unii Europejskiej
2.    Kierunki zmian w regulacjach prawnych inwestycji budowlanych

 

Panel II Otoczenie prawne realizacji inwestycji
1.    Ocena stosowania przepisów w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych
2.    Warunki zewnętrzne działalności jednostek projektowych
3.    Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu zasad prawnych realizacji inwestycji budowlanych

 

Panel III Wykorzystanie doświadczeń z realizacji inwestycji w kształtowaniu legislacji
1.    Doświadczenie ze współpracy inwestor-projektant-wykonawca
2.    Doświadczenia w projektowaniu inwestycji infrastrukturalnych
3.    Ceny a jakość projektów budowlanych

Warunki udziału w Konferencji przedstawione są w załączonej karcie zgłoszenia uczestnictwa.