Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH (WARSZAWA, 3-4.10.2019)

WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH (3-4.10.2019)

 

Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprasza na drugą edycję Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, które odbędą się w Warszawie w dniach 3 – 4 października 2019 r.

Nadrzędnym celem Warsztatów jest  stworzenie warunków do rozwoju zawodowego projektantów, rzeczoznawców oraz innych specjalistów poprzez zapoznanie się z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego. Celami szczegółowymi Warsztatów są: podniesienie poziomu wiedzy specjalistów branży sanitarnej, praktyczna wymiana wiedzy między specjalistami danej dziedziny m.in. na temat prowadzonych projektów, umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych i rozwiązania problemów specyficznych dla danej specjalności, edukacja studentów, młodego pokolenia projektantów oraz przyszłych rzeczoznawców.

Zakres Warsztatów obejmuje następujące dziedziny: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, gazownictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja. Warsztaty będą podzielone na poszczególne sesje tematyczne, realizowane jednocześnie w osobnych salach, co umożliwi uczestnikom wybór najbardziej interesujących dla nich prelekcji i dyskusji.

 
Szczegółowe informacje dotyczące programu, opłat i rejestracji znajdują się na stronie internetowej www.warsztaty.pzits.pl