Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

W Ząbkowicach Śląskich o utrzymaniu i kontrolach obiektów budowlanych

Z inicjatywy Członków DOIIB z powiatu ząbkowickiego i kłodzkiego organizowane jest kolejne spotkanie szkoleniowe pt.:

 

Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle rozdziału 6

ustawy Prawo budowlane – okresowe kontrole budynków.

 

Szkolenie będzie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. w dniu 14.06.2012r. (czwartek). Członkowie DOIIB z powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego otrzymali imienne zaproszenia na to szkolenie, lecz w miarę wolnych miejsc w szkoleniu mogą wziąć również udział inni Członkowie naszej Izby.

 

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Wiesław Bocheńczyk rzeczoznawca budowlany, wykładowca Politechniki Lubelskiej.

 

Program szkolenia znajduje się w załączniku do niniejszej komunikatu.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu faksem: 71 337-62-40, telefonicznie: 71 337-62-56 lub pocztą elektroniczną:szkolenia@doiib.test.sisms.pl  najpóźniej do 11 czerwca 2012 r.