Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

VIII Wystawa Budowlana

Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy

zaprasza na

VIII WYSTAWĘ BUDOWLANĄ 

Ekologia w budownictwie i architekturze