Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

VIII MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W BRYDŻU SPORTOWYM

VIII MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO
W BRYDŻU SPORTOWYM.

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w VIII Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym. Turniej odbędzie się w dniach 13-14 lipca 2019 r. w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – ul. 1-go Sierpnia 36B, w Warszawie. Wpisowe do turniejów wynosi 30 zł od osoby. Organizator nie zapewnia noclegu i wyżywienia. Regulamin Mistrzostw Polski Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego  w Brydżu Sportowym zamieszczamy poniżej, w pliku do pobrania.
Chętnych do udziału w turnieju członków DOIIB prosimy o zgłoszenia na adres e-mail DOIIB: dos@doiib.test.sisms.pl do dnia 30.06.2019 r. W przypadku dużej liczby chętnych wybierzemy trzyosobową reprezentację.

Członkom DOIIB, którzy zajmą miejsca od I do III – zwracamy koszty noclegu i wyżywienia. Warunkiem refundacji  jest uprzednie zgłoszenie uczestnictwa i uzgodnienie wysokości kosztów z DOIIB (tel. 071-337-62-32 lub e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl).