Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

VII MISTRZOSTWA PIIB W BRYDŻU SPORTOWYM (7-9.12.2018)

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w VII  Mistrzostwach PIIB w Brydżu Sportowym. Turniej odbędzie się w dniach 7 -9 grudnia 2018 r. w Szczyrku CKR Orle Gniazdo. Zgłoszenia uczestnictwa do 01.12.2018 r. w formie elektronicznej na adres: ptbielsko@slk.piib.org.pl, z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, przynależność do Okręgowej Izby, numer ewidencyjny Izby). Udział w zawodach jest bezpłatny (bez wpisowego). Uczestnik ponosi opłaty za nocleg i wyżywienie. Organizatorzy przyjmują rezerwację w Hotelu. Profesjonalną opiekę merytoryczną zapewni Śląski Okręgowy Związek Brydża Sportowego. Komunikat organizatora VII Mistrzostw PIIB  w Brydżu Sportowym zamieszczamy w pliku do pobrania. Ponadto, szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.slk.piib.org.pl    

Warunkiem refundacji  jest uprzednie zgłoszenie uczestnictwa i uzgodnienie wysokości kosztów z DOIIB (tel. 071-337-62-32 lub e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl). 

W przypadku dużej liczby chętnych wybierzemy czteroosobową reprezentację.