Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

VI MISTRZOSTWA PIIB W BRYDŻU SPORTOWYM.

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w VI  Mistrzostwach PIIB w Brydżu Sportowym. Turniej odbędzie się w dniach 8 -10 grudnia 2017 r. w Szczyrku CKR Orle Gniazdo. Zgłoszenia uczestnictwa do 04.12.2017 r. w formie elektronicznej na adres: ptbielsko@slk.piib.org.pl, z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, przynależność do Okręgowej Izby, numer ewidencyjny Izby). Udział w zawodach jest bezpłatny (bez wpisowego). Uczestnik ponosi opłaty za nocleg i wyżywienie. Organizatorzy przyjmują rezerwację w Hotelu. W turniejach obowiązują przepisy Polskiego  Związku Brydża Sportowego. 

Komunikat organizatora VI Mistrzostw PIIB  w Brydżu Sportowym zamieszczamy w pliku do pobrania.  

 

Członkom DOIIB, którzy zajmą miejsca od I do III – zwracamy koszty noclegu i wyżywienia.

 

Warunkiem refundacji  jest uprzednie zgłoszenie uczestnictwa i uzgodnienie wysokości kosztów z DOIIB (tel. 071-337-62-32 lub e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl). 

W przypadku dużej liczby chętnych wybierzemy czteroosobową reprezentację.