Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

VII MISTRZOSTWA INŻYNIERÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 18.03.2023 (sobota)

Rada DOIIB zaprasza wszystkich dolnośląskich inżynierów i techników budownictwa (aktualnych członków DOIIB) oraz członków ich rodzin do udziału w VII Mistrzostwach Inżynierów Dolnego Śląska w Narciarstwie Alpejskim, które zaplanowane są w Zieleńcu, w sobotę 18.03.2023 r. Przewiduje się rywalizację w jednej konkurencji: slalomie.

Zainteresowanych udziałem w zawodach prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej w plikach do pobrania Regulaminem oraz Klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych oraz wypełnienie i przesłanie na adres dos@doiib.test.sisms.pl  podpisanego skanu „Karty zgłoszenia udziału”.

Każdy członek Izby ma prawo zgłosić do udziału w zawodach współmałżonka – lub 1 osobę towarzyszącą – oraz dzieci pozostające na jego utrzymaniu (maksymalnie do 25 lat).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 10.03.2023 r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje dotyczące zawodów zostaną przekazane uczestnikom po zamknięciu listy zgłoszeń.

Gdyby z powodu warunków pogodowych zawody musiałyby być odwołane, to taka informacja znajdzie się na stronie internetowej DOIIB oraz zostanie przesłana mailem do osób, które zgłosiły swój udział.

Zespół Organizacyjny Mistrzostw ze strony DOIIB jest następujący: Marek Kaliński – przewodniczący, Barbara Rajca i Tomasz Stojewski– członkowie. Zawody narciarskie od strony technicznej będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów.

Informujemy, że podane przez Państwa w Karcie zgłoszenia udziału dane osobowe będą przetwarzane i administrowane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), oraz innymi właściwymi przepisami prawa w celach organizacji, przeprowadzenia i ogłoszenia wyników VIIMistrzostw  Inżynierów  Budownictwa  Dolnego  Śląska   w  Narciarstwie  Alpejskim.

Informujemy ponadto, że zawody będą filmowane oraz dokumentowane fotograficznie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, a relacja z zawodów w postaci zdjęć oraz nagrań zostanie zamieszczona na stronach internetowych DOIIB pod adresem: www.tvdoiib.pl, doiib.test.sisms.pl, YOU TUBE, Facebook DOIIB oraz ewentualnie w czasopismach „Budownictwo Dolnośląskie” oraz „Inżynier budownictwa”. Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne
z możliwością wykorzystania w sposób nieodpłatny, nieograniczony ilościowo, czasowo i terytorialnie wizerunku, głosu oraz wypowiedzi uczestników zawodów gdyby były one objęte zdjęciem lub nagraniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku osoba której wizerunek został w ten sposób wykorzystany ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu w ww. zakresie, w tym żądania jego usunięcia w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Brak zgody na wykorzystanie wizerunku jest jednoznaczny z niemożnością uczestnictwa w zawodach.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DOIIB znajdują się w zamieszczonej poniżej w plikach do pobrania Klauzuli informacyjnej.

Liczymy na liczny udział w zawodach i życzymy wszystkim sukcesów i zadowolenia z udziału w zawodach, tak ważnych dla integracji naszego środowiska samorządowego.

W plikach do pobrania: Regulamin zawodów, Klauzula informacyjna, Karta zgłoszenia udziału.