Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

VI EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KATOWICACH (10-12.10.2016 r.)

Kolejny raz DOIIB podjęła się roli Patrona Instytucjonalnego VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 10-12 października 2016 r. w Katowicach. Podczas Kongresu będzie miała miejsce II Konferencja VIII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Udział w kongresie i w konferencji jest bezpłatny.  Zachęcamy naszych członków do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące programu i warunków uczestnictwa można znaleźć na stronach: http://ekmsp.eu/pl/o-kongresie/cel-czas-miejsce/ oraz www.rig.katowice.pl .

Jednym z ważnych wydarzeń Kongresu będzie konferencja pt. „SYSTEMY GRZEWCZE* ORAZ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI BUDYNKÓW”  . Szczegółowy program konferencji  wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie: http://izbabud.pl/ii-konferencja-viii-slaskiego-forum-inwestycji-budownictwa-nieruchomosci/

Życzymy satysfakcji i wszelkich pożytków z udziału w kongresie i konferencji.