Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

VADEMECUM – BEZPŁATNA PUBLIKACJA WYDAWNICTWA PIIB

W tym roku Wydawnictwo Polskiej Izby inżynierów Budownictwa poza Katalogiem Inżyniera wyda cykl publikacji pod tytułem Vademecum. Seria będzie składała się z pięciu publikacji i dotyczy m.in. tematyki budownictwa mostowego, budownictwa energooszczędnego, renowacji budynków, wnętrz oraz akustyki. Publikacja jest bezpłatna dla członków PIIB. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty.

Dodatkowe informacje  znajdują się w pliku do pobrania.