Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

V MISTRZOSTWA INŻYNIERÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 16.03.2019 (sobota)

Rada DOIIB zaprasza wszystkich dolnośląskich inżynierów i techników budownictwa oraz członków ich rodzin do udziału w V Mistrzostwach Inżynierów Dolnego Śląska w Narciarstwie Alpejskim, które planowane są w Zieleńcu, w sobotę 16.03.2019 r. Przewiduje się rywalizację w jednej konkurencji: slalomie.

 

Zainteresowanych udziałem w mistrzostwach prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem i Klauzulą informacyjną dot. danych osobowych, wypełnienie i przesłanie na adres dos@doiib.test.sisms.pl  „Karty zgłoszenia udziału” (w pliku do pobrania). 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 08.03.2019 r.

 

Każdy członek Izby ma prawo zgłosić do uczestnictwa w zawodach współmałżonka – lub 1 osobę towarzyszącą oraz dzieci pozostające na jego utrzymaniu (maksymalnie do 25 lat).

 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Informujemy, że podane przez Państwa w Karcie zgłoszenia udziału dane osobowe będą przetwarzane i administrowane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), oraz innymi właściwymi przepisami prawa w celach organizacji, przeprowadzenia i ogłoszenia wyników IV Mistrzostw  Inżynierów  Budownictwa  Dolnego  Śląska   w  Narciarstwie  Alpejskim.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DOIIB znajdują się w zamieszczonej poniżej w plikach do pobrania Klauzuli informacyjnej oraz na stronie internetowej Izby: https://doiib.test.sisms.pl/klauzula-informacyjna 

 

Dodatkowe informacje dotyczące zawodów zostaną ogłoszone po zamknięciu listy zgłoszeń.

 

Warunki narciarskie w tym ośrodku można śledzić w internecie. Gdyby z powodu warunków pogodowych zawody musiałyby być odwołane, to taka informacja znajdzie się na stronie internetowej DOIIB oraz zostanie przesłana mailem do osób, które zgłosiły swój udział. 

 

Zespół Organizacyjny Mistrzostw ze strony Rady DOIIB jest następujący: Marek Kaliński – przewodniczący, Daniel Jarząbek i Tomasz Stojewski– członkowie. Zawody narciarskie od strony technicznej będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów.

 

Informujemy ponadto, że zawody będą filmowane oraz dokumentowane fotograficznie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, a relacja z zawodów w postaci zdjęć oraz nagrań zostanie zamieszczona na stronach internetowych DOIIB pod adresem: www.tvdoiib.pl, doiib.test.sisms.pl oraz ewentualnie w czasopismach „Budownictwo Dolnośląskie” oraz „Inżynier budownictwa”. Uczestnictwo w zawodach stanowi Państwa zgodę, w postaci wyraźnego działania potwierdzającego, na nieodpłatne wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, gdyby były one objęte zdjęciem lub nagraniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku zgoda może zostać wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przed jej wycofaniem, ale wycofanie zgody spowoduje niemożność uczestnictwa w zawodach.

 

Liczymy na liczny udział w zawodach i życzymy wszystkim sukcesów i zadowolenia z udziału w tej imprezie integracyjnej, ważnej dla integracji naszego środowiska samorządowego.W plikach do pobrania: Regulamin zawodów, Karta zgłoszenia udziału, Klauzula informacyjna.