Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że nie ma już wolnych miejsc na na wycieczkę techniczną do Afrykarium w dniu 22 czerwca 2022 r.