Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UWAGA!

Informujemy, że zakończono zbieranie zgłoszeń do udziału w koncercie zespołu Lemon, który odbędzie się w dniu 13.05.2022r.