Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

20 października, 2022 | admin ll

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że nie ma już wolnych miejsc na wycieczkę techniczną do Drezna w dniu 29 października 2022 r.