Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ DEREGULACYJNĄ

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (w tym zawodu inżyniera budownictwa), nazywana powszechnie ustawą deregulacyjną została przyjęta przez Sejm RP i podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 maja 2014r. Podstawowym założeniem rozwiązań przyjętych w tej ustawie jest pewne ułatwienie i przyśpieszenie procesu uzyskania uprawnień budowlanych, umożliwiających pełne wykonywanie zawodu. Przepisy ustawy mają wejść w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Tak więc od 1 sierpnia 2014r. zaczną obowiązywać nowe regulacje w sprawie uzyskiwania uprawnień budowlanych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o głównych zmianach dotychczasowych przepisów, które wprowadza projekt ustawy deregulacyjnej. Informacja ta zamieszczona jest na głównej stronie internetowej PIIB pod adresem:

 

http://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2323-co-przyniesie-qderegulacjaq