Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

W dniu 12 lipca 2012 r., w hotelu WROCŁAW, odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych nadanych w sesji wiosennej 2012 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Spośród 221 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 242 osoby. Do egzaminu pisemnego faktycznie przystąpiło 220 osób, z czego 197 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 218 osób, w tym osoby, które zadały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji wiosennej 2012 r. OKK DOIIB nadała 190 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała n/w ilość decyzji:

­ – architektonicznej – 1 decyzja,
­ – konstrukcyjno-budowlanej – 75 decyzji,
­ – drogowej – 26 decyzji,
­ – mostowej – 20 decyzji
­ – instalacyjnej sanitarnej – 44 decyzje,
­ – instalacyjnej elektrycznej – 18 decyzji,
­ – kolejowej – 6 decyzji.

Pozytywny wynik egzaminu w tej sesji uzyskało 86,36% zdających.

Podczas uroczystości wręczenia uprawnień osoby, które je uzyskały, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała.
Treść złożonego ślubowania:

„PRZYJMUJĘ Z DUMĄ NADANE MI UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE:
­-NIGDY NIE ZAWIEŚĆ ZAUFANIA PUBLICZNEGO JAKIM SPOŁECZEŃSTWO, USTAWĄ KONSTYTUCYJNĄ, OBDARZYŁO MÓJ ZAWÓD;
­-DĄŻYĆ DO ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO SPOŁECZEŃSTWA I WSPÓŁTWORZYĆ JEGO KULTURĘ;
­-STALE PODNOSIĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE;
­-KIEROWAĆ SIĘ DOBREM PUBLICZNYM ORAZ ZASADAMI UCZCIWOŚCI ZAWODOWEJ I OSOBISTEJ;
-PRZESTRZEGAĆ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA BUDOWLI I PROCESÓW BUDOWLANYCH.”

Obwoluta, w której uprawnieni inżynierowie otrzymali decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, zawiera obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.

Uprawnienia budowlane wręczali: Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr inż. Kazimierz Czapliński, Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – dr hab. inż. Eugeniusz Hotała profesor PWr oraz Członek Prezydium PIIB mgr inż. Tadeusz Olichwer.