Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTA GALA INŻYNIERSKA 2015

    25 września bieżącego roku odbyła się Gala Inżynierska zorganizowana w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa. Patronat nad uroczystością przyjął Wojewoda Dolnośląski. Do wrocławskiego Teatru Lalek, w którym odbywała się uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości oraz członków i sympatyków naszej izby, a także przedstawiciele przedsiębiorców budowlanych i związków zawodowych. Wśród gości byli reprezentanci dolnośląskich parlamentarzystów, władz państwowych i samorządowych, wrocławskich uczelni oraz stowarzyszeń technicznych. Galę zaszczycili między innymi senatorowie RP prof. Alicja Chybicka, Jarosław Obremski i Józef Pinior, posłanki na Sejm RP Aldona Młyńczak i Ewa Wolak, wicewojewoda dolnośląska Joanna Bronowicka, wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP Zbigniew Maćków, wiceprezes PIIB Stefan Czarniecki, prezes Wrocławskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Tadeusz Nawracaj, prorektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas i przedstawiciel JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Jan Kempiński.
    Zebranych przywitał przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała. Mówił o otaczających nas wspaniałych budowlach, będących owocami pracy inżynierów budownictwa, które powstają pomimo trudnych warunków rynkowych i skomplikowanego otoczenia prawnego. Skorzystał również z okazji by złożyć zgromadzonym życzenia z okazji Dni Budownictwa. Zabierali także głos niektórzy spośród zaproszonych gości. Byli wśród nich dolnośląscy parlamentarzyści Alicja Chybicka, Jarosław Obremski, Józef Pinior, Aldona Młyńczak i Ewa Wolak, wicewojewoda dolnośląska Joanna Bronowicka, prorektor Politechniki Wrocławskiej Cezary Madryas i wiceprezes PIIB Stefan Czarniecki. Wszyscy mówili o tym, że budownictwo jest jednym z najwyraźniejszych symboli przemian ostatniego ćwierćwiecza w Polsce i jedną z najważniejszych dziedzin naszej gospodarki. Wiele jednak jeszcze pozostaje do zrobienia i wiele jest problemów do rozwiązania. Do najważniejszych należą niskie płace w budownictwie, pomijanie głosu środowiska w pracach parlamentu i niejednoznaczność często zmieniającego się prawa.
    Gala była okazją do wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym dla dolnośląskiego budownictwa. Elżbieta Cegielska otrzymała nadany przez Prezydenta RP Medal I Stopnia za Długoletnią Służbę. Cezary Madryas, Krzysztof Schabowicz i Piotr Zwoździak otrzymali przyznawane przez Ministra Gospodarki Honorowe Odznaki za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Narodowej. Wręczono również nadawane przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Honorowe Odznaki PIIB. Złote odznaki otrzymali Andrzej Kudła, Barbara Pawnuk i Janusz Superson, a srebrne Grzegorz Biela, Anna Mioduszewska, Zbigniew Kiliszek, Grażyna Musiał, Agnieszka Środek i Krzysztof Wołków.
    Przewodniczący Rady Eugeniusz Hotała poinformował zebranych o przyznaniu przez Radę DOIIB wyjątkowego wyróżnienia w postaci Medalu „Zasłużony dla DOIIB” Jego Eminencji ks. Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi – Arcybiskupowi Seniorowi Archidiecezji Wrocławskiej. Z uwagi na pobyt Kardynała w Rzymie medal zostanie wręczony w terminie późniejszym, a zebrani zostali zapoznani z osobistym przesłaniem Kardynała do uczestników uroczystej Gali Inżynierskiej. 
    Ważnym punktem programu było przedstawienie werdyktu kapituły, organizowanego przez DOIIB, konkursu INŻYNIER ROKU. Nagrodę INŻYNIER ROKU 2014 w kategorii „projektant” otrzymał dr inż. Maciej Minch za projekt Afrykarium-Oceanarium na terenie ZOO we Wrocławiu. W tej samej kategorii wyróżnienia otrzymali mgr inż. Marek Śródka za projekt budynku biurowego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym Green Day we Wrocławiu oraz mgr inż. Jan Bernard Michalski za projekt wiaduktu kolejowego w Świdnicy. W kategorii „kierownik budowy” Inżynierem Roku 2014 został mgr. inż. Jakub Trojanowski za realizację obiektu Silver Tower Center we Wrocławiu. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali mgr inż. Tomasz Mędrykiewicz z zespołem za realizację Afrykarium-Oceanarium na terenie ZOO we Wrocławiu i mgr inż. Mariusz Głowacki z zespołem za realizację budynku biurowego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym Green Day we Wrocławiu. W kategorii „inspektor nadzoru inwestorskiego” Inżynierem Roku 2014 został mgr inż. Andrzej Ptak za nadzór nad realizacją hali widowiskowo-sportowej w Lubinie. Natomiast wyróżnienia otrzymali mgr inż. Jacek Ogórek za nadzór nad  realizacją zabezpieczenie skarp zbocza masywu Boguszy (Góry Włodzickie) w celu zatrzymania procesów osuwiskowych i mgr inż. Teresa Pawłowska za nadzór nad budową wiaduktu, stanowiącego część realizacji budowy drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda do drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94).
    Rozdano także nagrody zwycięzcom konkursu „Dolnośląska Budowa Roku 2014” organizowanego przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa pod patronatem DOIIB. Nagrody wręczono w kategoriach: budynki mieszkalne, obiekty oświaty, rewaloryzacja obiektu zabytkowego i obiekty użyteczności publicznej.
    Uroczystość zakończył koncert wybitnej wokalistki jazzowej Krystyny Prońko, a po koncercie w foyer teatru odbyło się spotkanie towarzyskie.