Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTA DOLNOŚLĄSKA GALA BUDOWLANYCH

W dniu 24 września odbyła się uroczysta Gala Inżynierska, zorganizowana przez DOIIB w ramach Dolnośląskich Dni Budowlanych. Uroczystość miała miejsce w Centrum Sztuki IMPART przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu. Patronem uroczystych obchodów święta budowlanych był Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski, który aktywnie uczestniczył w jego przebiegu, wręczając  odznaki resortowe i liczne nagrody. Uroczystość uświetnił swoją obecnością i okolicznościowym wystąpieniem Jego Eminencja arcybiskup senior, kardynał Henryk Gulbinowicz, który otrzymał od zebranych życzenia z okazji swoich 90-tych urodzin. W uroczystości wziął udział JM Rektor Politechniki Wrocławskiej – prof. Tadeusz Więckowski wraz z Prorektorem ds. Rozwoju – prof. Cezarym Madryasem, który wraz z prof. Eugeniuszem Hotałą (Przewodniczącym Rady DOIIB) był patronem konkursu PZITB „Dolnośląska Budowa Roku 2012”. W uroczystości wziął również udział prof. Jerzy Hoła – Dziekan WBLiW Politechniki Wrocławskiej oraz Wieland Sommer – wieloletni Prezydent Brandenburskiej Izby Inżynierów w Poczdamie.  Na uroczystość przybyli reprezentanci dolnośląskich parlamentarzystów, przedstawiciele innych izb okręgowych inżynierów budownictwa, dolnośląskich stowarzyszeń naukowo-technicznych, PIP, Straży Pożarnej oraz firm budowlanych i studenci. Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała oraz goście uroczystości podkreślali w swoich wystąpieniach okolicznościowych rolę zawodu inżyniera budowlanego jako zawodu zaufania publicznego oraz wskazywali na najważniejsze problemy, z jakimi boryka się cała branża budowlana. Podkreślano potrzebę mówienia przez całe środowisko budowlane jednym głosem w sprawach najistotniejszych dla rozwoju inwestycji i pomyślności firm i pracowników budownictwa.

 

W czasie uroczystości wręczone zostały członkom DOIIB odznaki „Zasłużony dla Budownictwa” przyznane przez Ministra TBiGM – Sławomira Nowaka oraz złote i srebrne odznaki honorowe PIIB. Ważną częścią uroczystości było wręczenie nagród w konkursie DOIIB „Inżynier Roku” w kategoriach: projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. W końcowej części uroczystości wręczono nagrody laureatom X edycji konkursu PZITB „Dolnośląska Budowa Roku” oraz nagrody za najlepsze prace dyplomowe studentów WBLiW Politechniki Wrocławskiej.

 

Uroczystość uświetnił występ wokalny znakomitej artystki – Olgi Bończyk. Po koncercie był czas na spotkanie towarzyskie w świątecznym nastroju.