Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2012r. biura DOIIB czynne będą do godz. 12.00