Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Opłaty

Pierwszą ratę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wpłacać na konto:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław

BANK MILLENNIUM S.A., 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499
z dopiskiem: I rata za postępowanie kwalifikacyjne.

Zgodnie z uchwałą nr 44/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, ustala się:

 • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  • z tytułu kwalifikowania 1200zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700zł
 • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  • z tytułu kwalifikowania 1800zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000zł