Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UKAZAŁ SIĘ KOLEJNY NUMER 2/2011 „BUDOWNICTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”

Na naszej stronie internetowej ukazał się kolejny numer 2/2011 czasopisma Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa „Budownictwo Dolnośląskie”. Wersja „papierowa” czasopisma dociera do innych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, do Starostw Powiatowych, do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, do wybranych firm budowlanych i do członków DOIIB, biorących udział w szkoleniach.
Mamy nadzieję, że zawartość bieżącego numeru spotka się z zainteresowaniem szerokiej rzeszy czytelników.