Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UCHWAŁY ANTYSMOGOWE NA TERENIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO JUŻ OBOWIĄZUJĄ

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. Wrocławia, jako organ zobowiązany do włączenia się w proces poprawy stanu jakości powietrza na terenie Wrocławia informuje, że od 1 lipca 2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego obowiązują przepisy tzw. uchwał antysmogowych: 

1. uchwały nr XLI/1405/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5153),

2. uchwały nr XLI/1406/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5154),

3. uchwały nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na terenie województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5155)

Uchwały antysmogowe stanowią akty prawa miejscowego, które dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i prawnych eksploatujących instalacje o mocy poniżej 1MW. Zakazy dotyczące stosowania kotłów i pieców na paliwa stałe są wprowadzane stopniowo – od 01.07.2018 r. dla nowych instalacji (mogą spalać jedynie gaz lub lekki olej opałowy) aż do roku 2028, który powinien być graniczną datą dla stosowania paliw stałych we Wrocławiu. Wyjątkiem są obszary pozbawione dostępu do sieci ciepłowniczych i gazowych. Zgodnie z nową regulacją zakazuje się stosowania paliw stałych najniższej jakości.

W związku z wejściem w życie uchwał antysmogowych, w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów, pracownicy PINB będą zwracali szczególną uwagę na rodzaje stosowanych instalacji.

Szczegóły dotyczące uchwał antysmogowych znajdują się na stronie: https://irt.wroc.pl/strona-134-polityka antysmogowa.html