Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

TECHNOLOGIA BIM. KONFERENCJA I WARSZTATY ONLINE – 11.04.2023

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału  w organizowanym już po raz piąty

wydarzeniu pod nazwą “Technologia BIM. Konferencja i warsztaty online”. Wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia 2023 roku.

Jest ono skierowane do studentów, architektów, biur projektowych oraz pasjonatów nowoczesnych rozwiązań w budownictwie i architekturze. W roli prelegentów wystąpią studenci Wydziałów Architektury i Budownictwa, którzy przygotują prezentacje pokazujące rozmaite możliwości wykorzystania programu ARCHICAD, wykorzystania bibliotek w programie oraz możliwości powiązania programu ARCHICAD z innymi programami, takimi jak: Twinmotion, Grasshopper, Lumion i inne.

Odbędzie się ono w formie zdalnej, online na platformie Facebook i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych studentów ale też profesjonalistów.

Link do Koła Naukowego: https://www.facebook.com/KNBIMis

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/751964493216970/ (szczegóły w zakładce dyskusja)

Podczas zeszłorocznej Konferencji, zaprezentowało się aż 15 prelegentów, podczas 7-godzinnej transmisji. Zebraliśmy łącznie 41 642 odbiorców, 429 odpowiedzi na wydarzenie, 827 wyświetleń transmisji i aż 235 jej aktywnych odbiorców.

Zapraszamy do udziału!