Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SZLACHETNE DZIAŁANIA MŁODYCH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – POTRZEBUJĄ WSPARCIA

Młodzi  inżynierowie budownictwa, zrzeszeni w Kole nr 1 PZITB O/Wrocław przy Politechnice Wrocławskiej podjęli się podczas wakacji realizacji remontu ośrodka pomocy społecznej w ramach projektu Workcamp, który ma kilkuletnią tradycję i realizowany jest już z powodzeniem w trzech oddziałach PZITB: Warszawie, Krakowie i Łodzi. We Wrocławiu remont dotyczy mieszkania nazwanego „Dom Marzeń”, w którym zamieszka kilku wychowanków ośrodka WCOW, startujących w dorosłe życie. Młodzi ludzie mimo wielkiego zapału, serca i determinacji potrzebują wsparcia finansowego lub materialnego (materiały budowlane), aby ten remont zakończyć sukcesem. Wśród członków naszego samorządu jest wielu życzliwych ludzi, którzy są w stanie odpowiedzieć na apel młodych inżynierów, zawarty w załączniku do tej wiadomości. Informacji o projekcie i możliwościach pomocy można zasięgnąć na stronie internetowej : http://www.pzitb.pwr.wroc.pl/workcamp-potrzeby/