Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie "ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERÓW PEŁNIĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA"

DOIIB zaprasza Członków Izby
na bezpłatne szkolenie pt.:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERÓW

PEŁNIĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA

które odbędzie się:

13 listopada 2014 r. (czwartek) w Zgorzelcu 

14 listopada 2014 r. (piątek) w Jeleniej Górze 

20 listopada 2014 r. (czwartek) w Kłodzku

21 listopada 2014 r. (piątek) we Wrocławiu 

04 grudnia 2014 r. (czwartek) w Wałbrzychu

12 grudnia 2014 r. (piątek) w Legnicy 

18 grudnia 2014 r. (czwartek) w Głogowie

 Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa znajdują się tutaj