Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Źródła finansowania inwestycji technologicznych w zakresie energetyki odnawialnej (04.04.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI TECHNOLOGICZNYCH W ZAKRESIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Termin: 04.04.2022 r. (poniedziałek), godz. 16-18

Wykładowca: dr inż. Robert Jeżewski

Program szkolenia:

 1. Fundusze europejskie:
  • Szwajcarski Mechanizm Finansowy
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  • Fundusze Norweskie
 2. Fundusze krajowe:
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Regionalne Programy Operacyjne
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 3. Inny rodzaj finansowania:
  • kredyty, pożyczki, dotacje, leasing
  • emisja obligacji (akcji)
  • prywatny inwestor (Private Equity, Venture Capital)
  • udział trzeciej strony (formy partnerstwa publiczno-prywatnego klastry)
  • środki własne

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-04-04 szkolenie pt. Źródła finansowania inwestycji technologicznych w zakresie energetyki odnawialnej, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl