Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zakres i forma projektu budowlanego po ostatnich zmianach prawa budowlanego (19.04.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

ZAKRES I FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA BUDOWLANEGO

Termin: 19.04.2022 r. (wtorek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Rafał Zarzycki

Program szkolenia:

  1. Omówienie przepisów ogólnych, wynikających z rozporządzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.
  2. Co powinien zawierać Element 1 projektu budowlanego: projekt zagospodarowania działki i terenu – część opisowe i część rysunkowa.
  3. Co powinien zawierać projekt budowlany Element 2 – projekt architektoniczno- budowlany – część opisowa i część rysunkowa.
  4. Co powinien zawierać projekt budowlany Element 3 – projekt techniczny – część opisowa i część rysunkowa.
  5. Co powinien zawierać projekt budowlany Element 4 – załączniki, opinie itp.   
  6. Podsumowanie, zapytania.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-04-19 szkolenie pt. Zakres i forma projektu budowlanego po ostatnich zmianach prawa budowlanego, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl