Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wzmacnianie podłoża gruntowego, część 2 (05.08.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO, CZĘŚĆ 2

Termin: 05.08.2021 r. (czwartek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Opis szkolenia:

Druga część wykładu poświęcona będzie zagadnieniom projektowym i technologicznym wybranych technologii wzmocnienia podłoża. Omówione zostaną metody projektowania wzmocnień podłoża wraz z przykładami obliczeniowymi. Szkolenie obejmie przykłady realizacji prac geotechnicznych przy zastosowaniu omawianych technologii. Istotnym elementem wykładu będzie omówienie warunków kontroli wykonania prac oraz wytycznych do monitoringu otoczenia budowy. Ważnym punktem szkolenia będzie tematyka bezpieczeństwa prac geotechnicznych, w szczególności właściwe przygotowanie bezpiecznej platformy roboczej.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-08-05 szkolenie pt. Wzmacnianie podłoża gruntowego, część 2, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl